Corona update week 15

Corona update week 15

Inmiddels weten we dat corona niet meer weg zal gaan. Maar gelukkig maakt de huidige variant van het virus ons minder ziek. Niettemin zullen we zeker in situatie waar ‘kwetsbare’ mensen verblijven alert moeten blijven. Het kabinet buigt zich over verschillende scenario’s waarin men absoluut wil voorkomen dat het land ooit weer op slot moet. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is eigen verantwoordelijkheid, en het handhaven van basismaatregelen om zoveel mogelijk infectieziekten te voorkomen.

Vanaf 11 april is testen bij de GGD niet meer nodig.
Een uitzondering hierop vormen mensen die werken in de zorg, die kwetsbaar zijn of niet in staat zelf testen af te nemen. Deze mensen kunnen terecht bij de GGD’s. Ook als je een aantal keer een negatieve testuitslag hebt gehad maar toch klachten blijft houden is een test bij de GGD belangrijk!!

Binnen De Wulverhorst hebben we op dit moment weer twee bewoners en enkele medewerkers positief getest op corona. Alertheid blijft dus geboden! Zowel bewoners als medewerkers gaan in quarantaine bij een positieve testuitslag. Na minimaal 5 dagen en 24 uur klachtenvrij mag deze quarantaine opgeheven.
Bewoners blijven wij testen met een PCR test. Collega’s maken een eigen afweging in welke situaties zij wel of niet een mondkapje dragen. De duur van aanwezigheid binnen 1,5 meter van de ander kan een afweging zijn.

Wij verzoeken iedereen dan ook met klem de basismaatregelen in acht te blijven nemen.
Zij blijven onverminderd van kracht:
• Blijf thuis bij klachten en doe zo snel mogelijk een PCR-test. Kom bij twijfel niet naar De Wulverhorst of overleg eerst met de
coördinerend verpleegkundige of zorgmedewerkers op de afdeling.
• Pas goede handhygiëne toe (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog)
• Schud geen handen.
• Zorg voor voldoende frisse lucht.
• Ga na een positieve testuitslag in isolatie.
• Laat je vaccineren of boosteren. Je beschermt jezelf hierdoor echt beter
• Ook bij ernstige verkoudheidsklachten of griepklachten: blijf thuis en doe een PCR-test. Ook ernstige griep kan voor mensen met een
kwetsbare gezondheid vervelende consequenties hebben!
• PCR test noodzakelijk blijft bij aanhoudende verkoudheidsklachten of als je de situatie niet vertrouwt.

Helaas is ons ziekteverzuim nog steeds best hoog. Griep en quarantainemaatregelen vanwege coronabesmettingen zijn hier debet aan. Dat kan betekenen dat het soms niet helemaal loopt zoals u van ons gewenst bent. Maar al mijn collega’s zijn enorm flexibel, springen onvermoeibaar voor elkaar in en doen hun uiterste best om het leven in en buiten De Wulverhorst zo aangenaam mogelijk te laten blijven. Ik heb enorm veel bewondering en respect voor hun betrokkenheid en inzet!!

Zodra er nieuwe ontwikkelingen informeren wij u hierover.

Joyce Jacobs

Hallo! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke (functionele) en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Die staan dus altijd aan. Veel plezier! Lees meer over onze cookies.