Corona update week 48

Helaas hebben we afgelopen vrijdag toch weer vervroegd een persconferentie gehad met verdergaande maatregelen. Het aantal besmettingen loopt ernstig op en de zorg is overbelast. Dit betekent dat er extra maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat het zorgsysteem nog verder overbelast raakt.

Gelukkig hebben wij nog niet zoveel besmettingen gehad bij cliënten, bewoners en medewerkers. We zien wel dat we regelmatig uitval hebben van collega’s, omdat zij getest moeten worden of in quarantaine moeten vanwege contacten met besmette personen. Dat legt extra druk op de collega’s die ingepland staan. Wij vragen dan ook uw begrip voor de momenten waarop niet alles loopt zoals idealiter gewenst of gepland is. De collega’s doen er alles aan om de zorg te waarborgen.

Onze dagbesteding is een aantal dagen dicht geweest vanwege enkele besmettingen bij bezoekers, maar die mensen zijn gelukkig allemaal weer hersteld. In de thuiszorg hebben wij te maken gehad met een besmetting maar in De Wulverhorst is gelukkig nog niemand besmet.

Wij blijven dus absoluut extra letten op alle maatregelen en verzoeken iedereen dringend zich te houden aan de geldende voorschriften. Wij accepteren geen uitslagen van sneltesten en verzoeken iedereen zich te laten testen bij de GGD als er klachten zijn.

We zetten ze nog even voor u op een rijtje:

 • Zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden dienen altijd de volgende voorschriften op te volgen:
  • thuisblijven bij COVID-19-gerelateerde klachten en laten testen;
  • gezondheidscheck bij ingang van De Wulverhorst;
  • bij contacten zoveel mogelijk de veilige afstand van 1,5 meter aanhouden;
  • geen handen geven;
  • toepassen van handhygiëne;
  • hoesten en niezen in de elleboog;
  • papieren zakdoekjes gebruiken.
 • Wij verzoeken u, zorgmedewerkers, vrijwilligers en bezoekers, bij binnenkomst van De Wulverhorst mondkapjes te dragen en indien u zich verplaatst of als u binnen de 1,5 meter contact heeft met iemand, deze op te houden.
 • Bij KSW kan er door de zorg verzocht worden, met de bezoeker op de slaapkamer van de bewoner te gaan zitten indien de 1,5 meter afstand niet haalbaar is in de woonkamer van de woning.
 • Bewoners mogen maximaal 4 bezoekers ontvangen mits de ruimte dit toestaat en 1,5 meter afstand mogelijk is.
 • In de Tuinzaal en overige gemeenschappelijke ruimten houden alle bezoekers zich aan de 1,5 meter norm.
 • De bewoners eten in 2 groepen.
 • De groepen, inclusief bezoekers, in de Tuinzaal mogen uit maximaal  40 personen bestaan.
 • De dagactiviteiten in het Stadspunt en in de Tuinzaal hebben doorgang met inachtneming van de algemene regels en de regels voor sociale afstand. Dat betekent dat het december programma aan deze regels wordt aangepast. Helaas kunnen koren niet optreden en staan niet alle activiteiten open voor bezoekers van buiten De Wulverhorst. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met onze welzijnsmedewerkers.
 • Wij verzoeken cliënten in de thuiszorg en huishoudelijke zorg zich zo snel mogelijk te melden indien er sprake is van corona gerelateerde klachten. Medewerkers kunnen dan voorbereid en beschermd op pad!
 • Het aanschuifdiner kan helaas ook geen doorgang vinden vanwege de horecasluiting om 17.00 uur.

Voor specifieke vragen kunt u altijd terecht bij onze medewerkers.

Joyce Jacobs

Bestuurder.

Hallo! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke (functionele) en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Die staan dus altijd aan. Veel plezier! Lees meer over onze cookies.