Actiz – versoepelingen in verpleeghuizen

Handreiking bezoek en contact

ActiZ vindt het belangrijk dat verpleeghuizen goede en veilige zorg bieden. ActiZ roept haar leden op de ruimte te benutten die de Handreiking bezoek en sociaal contact: corona in verpleeghuizen biedt. Zo kan samen met vertegenwoordigers van cliënten en zorgmedewerkers zo veel mogelijk ruimte in contact en bezoek voor bewoners gevonden worden. Na de nieuwe adviezen van het OMT heeft de handreiking een update gekregen. De handreiking geeft zorginstellingen handvatten voor het organiseren van bezoek en sociale contacten tijdens corona. Lokaal maatwerk staat daarbij centraal. Ook de minister verwijst in antwoord op Kamervragen naar de handreiking bij het maken van afwegingen tussen het bieden van veilige zorg en het aandacht hebben voor kwaliteit van leven.

Het OMT benadrukt dat het nodig blijft in openbare ruimtes binnen de instelling de basisregels, zoals de afstandsregels en handhygiëne, in acht te nemen. Het OMT adviseert op dit moment verder dat zorgmedewerkers preventief persoonlijke beschermingsmiddelen blijven gebruiken conform de voor de sector geldende richtlijnen. Ook blijven testen en isolatie bij klachten van bewoners nodig. Het OMT geeft aan dat dit een tussensituatie betreft, want zodra de vaccinaties breed in de maatschappij zijn gerealiseerd en de besmettingsrisico’s van buiten instellingen zijn teruggebracht, zou verdere versoepeling kunnen worden doorgevoerd.

Voor het volledige artikel kunt u klikken op onderstaande link. 

Actiz – steeds meer versoepelingen in verpleeghuizen

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we de mogelijkheden voor een passend zorgprogramma

Bel voor een afspraak
0348 562 214

Hallo! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke (functionele) en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Die staan dus altijd aan. Veel plezier! Lees meer over onze cookies.