Kosten en tarieven

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en zorgvraag valt de zorg die u ontvangt onder de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw) of onder een aparte financiering. Dat bepaalt of u een eigen bijdrage betaalt of niet.

  • Wet langdurige zorg (Wlz)

Als u een Wlz indicatie heeft wordt uw zorg betaald vanuit het zorgkantoor. Als u zorg uit de Wlz ontvangt, betaalt u over de geleverde zorg een eigen bijdrage. Het CAK int deze bijdrage. Het CAK berekent uw eigen bijdrage onder andere op basis van uw inkomen en/of vermogen en de voorziening die u krijgt. Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK. Wilt u van tevoren een idee hebben van de hoogte van uw eigen bijdrage? Op de website van het CAK kunt u globaal bereken hoe hoog uw eigen bijdragen is.

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen voor het ontvangen van ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp en dagbesteding. Het CAK int deze bijdrage. Het CAK berekent uw eigen bijdrage onder andere op basis van uw inkomen en/of vermogen en de voorziening die u krijgt. Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK. Wilt u van tevoren een idee hebben van de hoogte van uw eigen bijdrage? Op de website van het CAK kunt u globaal bereken hoe hoog uw eigen bijdragen is.

  • Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging aan huis valt onder de Zorgverzekeringswet. Wijkverpleging is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft hier geen eigen bijdrage voor te betalen. Ook gaat deze zorg niet ten koste van uw eigen risico.

Persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura

Zorg in natura
Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Pgb
Zorg thuis kunt u ontvangen met een persoonsgebonden budget. Met zo’n pgb kunt u zelf uw zorgverleners kiezen en uw zorg inkopen. Waar u uw pgb aanvraagt, is afhankelijk van de zorg die u nodig heeft:

Zorg vanuit de Wlz – Zorgkantoor in uw regio

Zorg vanuit de Wmo – Uw gemeente

Zorg vanuit de Zwv – Zorgverzekeraar

Meer informatie over het persoonsgebonden budget vindt u hier .

Wilt u hulp of advies bij het aanvragen of organiseren van uw zorg? Een cliëntondersteuner kan u hierbij helpen. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met het Sociaal Stadsteam Oudewater.

 

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we de mogelijkheden voor een passend zorgprogramma

Bel voor een afspraak
0348 562 214

Hallo! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke (functionele) en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Die staan dus altijd aan. Veel plezier! Lees meer over onze cookies.