Algemeen

dinsdag 2 april 2024

“Dit is maatwerk, maar dan geënt op jouw leven”

Op maandag 25 maart 2024 bezocht Conny Helder, als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, De Wulverhorst in Oudewater. De minister was daar op uitnodiging van de Coalitie van Zorg naar Gewoon leven, die de ambitie heeft om prettig thuis wonen leidend te maken. “We onderzoeken hoe wij ons aan kunnen passen aan ouderen, en niet andersom.”


Bestuurder Joyce Jacobs en dhr. Bax verwelkomen minister Helder.

Bij De Wulverhorst staat dit gewoon leven centraal. Er worden veel activiteiten georganiseerd, die zorgen voor beweging en ontmoeting. Cliënten worden uitgenodigd zelf een bijdrage te leveren, ook als zij in een ‘verpleeghuis’ wonen; ze bezorgen de post, helpen mee met de was of zijn taalmaatje. Bestuurder Joyce Jacobs: “Ook als je oud bent of veel zorg nodig hebt, wil je meetellen en gezien worden. Bovendien merken we dat mensen liever thuis wonen, in hun eigen netwerk willen blijven. Dit kan! Door goed samen te werken en te kijken naar wat wel kan, kunnen we mensen thuis langdurige zorg en ondersteuning geven.”

Zilveren kruis wil dit van Zorg naar Gewoon leven, samen met zorgaanbieders een landelijke impuls geven. De coalitie wordt gevormd door Zorgkantoor Zilveren Kruis, Icare, Laurens, Zorgspectrum, Zorgbalans en ZuidOostZorg. “We hoeven niet allemaal het wiel uit te vinden”, legt Peter Langenbach, directeur zorginkoop Zilveren Kruis uit. “Door goede voorbeelden met elkaar te delen en met elkaar in verbinding te brengen willen we ontdekken hoe we de zorg slimmer en efficiënter kunnen organiseren. Het is enorm inspirerend dat de minister hier vandaag op bezoek komt.”

Ondersteuning
Joyce Jacobs en de heer Bax, lid van de cliëntenraad, leidden de minister door de Wulverhorst waarbij zij sprak met bewoners, mantelzorgers, familie, vrijwilligers en professionals. Coördinator van Het Touwteam, Linda Mol, vertelde hoe Het Touwteam met bewoners van Oudewater in gesprek gaat over de vraag hoe zij kijken naar ouder worden in hun eigen vertrouwde omgeving. Welke mogelijkheden zijn er om iemand op een informele manier te ondersteunen, bijvoorbeeld met hulp van vrijwilligers? Zoals het ondersteunen van een mantelzorger, die daardoor de zorg voor zijn of haar partner langer volhoudt. Linda: “Als Het Touwteam houden we het gesprek gaande, daarmee stellen we de stap naar formele zorg uit.”

Volgens Sietske Ras, relatiemanager bij Icare kan een initiatief als deze landelijk uitgerold worden: “Het speelt zorgpersoneel vrij voor mensen die echt zorg nodig hebben, en voor mensen die aandacht en welzijn nodig hebben kunnen we het op een andere manier inrichten. Daarom kunnen we veel meer mensen helpen met minder zorgpersoneel.”

Inclusieve samenleving
Mevrouw van Rooijen ontving de minister in haar appartement waar zij vertelde dat ze niet alleen cliënt is bij De Wulverhorst, maar ook taalmaatje van een vrijwilliger die de Nederlandse taal nog niet voldoende machtig is. Ook Sjaak Six was bij dit gesprek. Zijn dochter Milou werkt en woont in De Wulverhorst. “Het is een fantastisch voorbeeld van een inclusieve samenleving. Milou doet hier ontzettend zinvol werk en ontlast met haar aanwezigheid de professionals, net overigens als onze andere collega’s met een beperking.”

Minister Helder in aanwezigheid van Peter Langenbach, directeur zorginkoop Zilveren Kruis, mevrouw Van Rooijen en dhr. Bax.

Cindy Valkenburg, Kim Bos en Ingrid Oskam vertelden over hun werk bij De Wulverhorst. Over de verschuiving van zorgen voor, naar zorgen dat - waarbij wordt gekeken naar wat cliënten nog zelf kunnen doen. Cindy: ‘Het is soms lastig om het anders te doen, want we zijn zo gewend om altijd zorg te bieden. Terwijl dit niet altijd goed is voor mensen. Zo lang mogelijk doen wat jezelf kan is voor iedereen het gezondst: voor de cliënt én de medewerker.”

Ter afsluiting van het bezoek ging minister Helder aan tafel met de aanwezige leden van de coalitie om de aanpak en de voorkomende belemmeringen te bespreken. Ze vroegen de minister om de beweging in heel Nederland te promoten. Minister Helder vertelde onder de indruk te zijn van de coalitie en De Wulverhorst. “Ik denk dat ze de spijker op de kop slaan hier in De Wulverhorst. We hebben het zo vaak over het woord maatwerk. Dit is echt maatwerk, maar dan geënt op jouw leven. Het is een heel goed voorbeeld om te volgen." 
Ouder nieuwsberichtRecenter nieuwsbericht

Meer nieuws

Werken bij De Wulverhorst

Als je eenmaal bij De Wulverhorst werkt, wil je nooit meer anders.

Wil jij komen werken bij De Wulverhorst? Bekijk hier onze vacatures:

Alle vacatures