Stichting Vrienden van De Wulverhorst

Geef de ouderen in Oudewater een extra steuntje in de rug

Met uw bijdrage aan de Vrienden van De Wulverhorst draagt u bij aan bijzondere activiteiten die zonder uw steun niet te realiseren zijn. Helpt u mee?


U kunt uw donatie overmaken op: 

NL21RABO0352310952
t.n.v. Stichting Vrienden van de Wulverhorst

of vanaf 1 januari 2022 de QR code hiernaast scannen met uw telefoon


De stichting heeft ten doel:
Het bevorderen van het welzijn van de ouderen en andere zorgbehoeftigen in de gemeente Oudewater, meer in het bijzonder de ouderen en zorgbehoeftigen welke verzorgd worden door mantelzorgers, hulpverleners en vrijwilligers vanuit de stichting: Stichting Ouderenzorg Oudewater (bekend als De Wulverhorst), gevestigd te Oudewater en het steunen van die stichting en het ontplooien van activiteiten ten behoeve van laatstgemelde stichting en het bevorderen van het welzijn van betrokkenen bij voormelde Stichting Ouderenzorg Oudewater, zoals familieleden van haar cliënten, betrokkenen, hulpverleners en mantelzorgers, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst noch zullen haar feitelijke activiteiten daarop zijn gericht.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitsluitend besteed overeenkomstig het doel van de stichting, waarbij de instelling die het batig saldo ontvangt, kwalificeert als Algemeen Nut Beogende Instelling en een doel heeft dat vergelijkbaar is met die van de stichting. Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester en neemt besluit bij meerderheid van stemmen. Het bestuur is onbezoldigd maar eventuele onkosten worden vergoed.

Huidig bestuur:
Voorzitter. Dhr. B. Vermeij
Secretaris Dhr. H. Benard
Penningmeester Dhr. A.C. Lucassen

Voor de Jaarrekening van St. Vrienden van de Wulverhorst kunt u op onderstaande link klikken:

Jaarrekening St Vrienden van De Wulverhorst 2020

Contact:
Prins Bernardstraat 2
3421 JD Oudewater
0348-565265
penningmeester@stichtingvriendenvandewulverhorst.nl

RSIN/Fiscaalnummer: 815875113

Flyer St. Vrienden van De Wulverhorst

 

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we de mogelijkheden voor een passend zorgprogramma

Bel voor een afspraak
0348 562 214

Hallo! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke (functionele) en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Die staan dus altijd aan. Veel plezier! Lees meer over onze cookies.