Wet zorg en dwang (WZD)

Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang van kracht! Het uitgangspunt van deze wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt en/of zijn omgeving.

Tot 1 januari 2020 vielen onvrijwillige opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de wet; BOPZ. Die wet is vooral gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis. De nieuwe Wet zorg en dwang sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beter beschermd worden.

De wet richt zich op alle cliënten van de Wulverhorst met een vorm van dementie en/of een verstandelijke beperking. Het doel is om onvrijwillige zorg zo veel mogelijk te voorkomen.
Indien er toch onvrijwillige zorg wordt ingezet, is het beleid erop gericht om te komen tot de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg en deze systematisch kritisch te evalueren.

De missie is het ondersteunen van mensen, zodat zij kunnen leven, wonen en meedoen zoals zij dat willen. Wij doet dit door middel van persoonsgerichte zorg, ondersteuning in de eigen leefomgeving en vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.

Meer informatie vindt u in onderstaande brochure:

Brochure Wet zorg en dwang

 

Hallo! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke (functionele) en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Die staan dus altijd aan. Veel plezier! Lees meer over onze cookies.