Wachttijden

De wachttijd voor zorg met verblijf is afhankelijk van een aantal factoren. Zo kunnen mensen die op de wachtlijst staan besluiten voorlopig nog geen gebruik te willen maken van het geleverde aanbod. De gemiddelde wachttijd voor zorg met verblijf is 24 maanden. Wij kunnen cliënten wel meteen van dienst zijn met eventuele overbrugginszorg of thuiszorg: voor de overige diensten van De Wulverhorst is er geen wachttijd.

De wachttijden voor de diverse producten die De Wulverhorst aanbiedt, zijn als volgt:

Product Wachttijd
Dagbesteding geen
Kortdurende opname *
Zorg met verblijf (Intramuraal) +-24 maanden
Thuiszorg (Extramuraal) geen
Volledig/Modulair Pakket Thuis geen
Persoonsgebonden Budget geen

*Neem voor informatie over de actuele bezetting contact op met De Wulverhorst.

Voor uw vragen over wachttijden bij De Wulverhorst kunt u contact opnemen met onze ouderenadviseur:
Berta Makkink
b.makkink@wulverhorst.nl
tel0348-562214