Financieel

Jaarverslag 2022


Onze omvang, onze kwaliteit van dienstverlening en onze naamsbekendheid helpen ons om snel, flexibel en adequaat op een veranderende samenleving in te spelen. De Wulverhorst zet zich actief in om de zorginfrastructuur op de langere termijn eigentijds, innovatief en betaalbaar voor Oudewater te behouden. We denken daarbij integraal en domeinoverstijgend. Wij vragen ons continu af wat wij kunnen bijdragen aan de gezondheid van inwoners van Oudewater, ook als mensen door hun hoge leeftijd of vanwege een andere hulpvraag een beroep moeten doen op ondersteuning of zorg.

Lees hier het volledige jaarverslag van De Wulverhorst 
Jaarverslag 2022