Tijdelijk verblijven

U kunt ook tijdelijk verblijven in De Wulverhorst na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of wanneer u door omstandigheden tijdelijk thuis geen zorg kunt krijgen. U verblijft in een appartement met eigen zitkamer, badkamer en keuken. U kunt gebruikmaken van alle faciliteiten van De Wulverhorst.

Logeren

U kunt verblijven in De Wulverhorst om uw mantelzorger tijdelijk te ontzien. Bijvoorbeeld wanneer uw mantelzorger op vakantie gaat of even tijd nodig heeft om tot rust te komen. In overleg met u en uw mantelzorger bekijken wat gewenst en mogelijk is.

Revalidatie

Als u moet revalideren na een ongeval, ziekte of medische ingreep. Als u verblijft in De Wulverhorst geeft ons zorgteam u passende zorg.

Palliatieve zorg

Onze deskundige en betrokken team kan u de juiste zorg en ondersteuning bieden in de laatste weken en dagen van uw leven. Wij stemmen nauwkeurig met u af wat uw wensen en behoeftes zijn, zodat wij u de zorg kunnen geven die u prettig vindt. Dit doen we in samenwerking met uw huisarts en andere behandelaren.

Tijdens de palliatieve periode zijn we er ook om uw familie en naasten bij te staan en te ondersteunen.