Kwaliteit

Bij alles wat wij doen (en laten!) streven wij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Dat is voor ons vanzelfsprekend. We dagen onszelf en elkaar iedere dag uit om te kijken naar wat beter kan. We durven feedback te geven en te vragen. Dit houdt ons als medewerkers en als organisatie scherp en veerkrachtig.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat omschreven wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg en dus van De Wulverhorst. Het kwaliteitskader daagt ons uit om samen met cliënten en bewoners, zorgverleners en zorgorganisaties de kwaliteit te verbeteren en ons lerend vermogen te versterken. Bovendien vormt het een kader voor extern toezicht, en voor inkoop en contracteren van zorg.

Jaarplan

Ieder kalenderjaar stellen wij een (kwaliteits)jaarplan op. In het jaarplan zetten we het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg om naar concrete doelen en actiepunten voor onze organisatie. De actiepunten worden uitgewerkt in verschillende projecten en werkgroepen. De uitwerking van deze actiepunten bewaken wij met een kwaliteitssysteem. In een jaarlijks (kwaliteits)verslag blikken wij terug: hebben wij onze doelen behaald? Wat ging goed, wat kon beter en waarom?

Collega’s en medezeggenschapsorganen (Cliëntenraad – CR, Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad – VVAR, Ondernemingsraad – OR en Raad van toezicht) worden betrokken bij het jaarplan en -verslag.

Hier leest u ons Jaarplan 2024 en het Jaarverslag over 2023.

Cliënttevredenheidsonderzoek

De Wulverhorst meet jaarlijks de tevredenheid van haar cliënten. Bewoners en naasten kunnen hun ervaring kenbaar maken tijdens het MDO. In de thuiszorg wordt de tevredenheid gemeten met behulp van de PREM. Via de PREM kunt u uw ervaringen met de zorg met ons delen. Ook kunt u altijd uw ervaringen delen via www.zorgkaartnederland.nl. Op ZorgkaartNederland wordt de zorg van De Wulverhorst  gewaardeerd met een prachtige 8,6.

Deel uw ervaring

PREZO-keurmerk

De Wulverhorst is in het bezit van het PREZO-keurmerk van Stichting Perspekt. Dit keurmerk laat zien dat:

 • bewoners en cliënten tevreden zijn
 • wij prestaties voor deze cliënten structureel verbeteren
 • onze organisatie verantwoorde zorg biedt en voldoet aan de eisen die de branche stelt
 • we verantwoord ondernemen en voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

Binnen De Wulverhorst zijn onder andere een Melding Incident Cliënt (MIC)-commissie en een commissie Wet zorg en dwang (WZD) actief. Hieronder vindt u de leden van de commissies.

MIC-COMMISSIELEDEN:

 • Jose Boere (voorzitter)
 • Herman Horninge
 • Igor Romijn
 • Jose Slootjes
 • Cindy Valkenburg
 • Melanie de Vlaming
 

WZD-COMMISSIELEDEN:

 • Cindy Valkenburg (voorzitter)
 • Anouk Steinberger
 • Jose Boere
 • Lennert v.d. Klis
 • Melanie de Vlaming