Duurzaamheid en innovatie

Duurzaamheid

De zorg veroorzaakt minstens zeven procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Wij nemen verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen en willen onze voetafdruk op het milieu graag verkleinen. Om onszelf te motiveren maatregelen te nemen zijn we aangesloten bij de Green Deal voor duurzame zorg.

De afspraken die in de Green Deal staan zijn onderverdeeld in vier pijlers:

 • CO2 uitstoot zorgsector verminderen
 • Circulair werken in de zorgsector stimuleren
 • Medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater verminderen
 • Gezondheid bevorderen door goede leefomgeving in zorginstellingen

In de afgelopen jaren hebben wij al veel duurzame maatregelen genomen:

 • CO2-reductie met behulp van de Routekaart. In 2030 hebben we 49 procent CO2 gereduceerd en in 2050 95 procent
 • We scheiden afval bij de bron
 • Energie kopen we in van Nederlandse bodem
 • Onze producten kopen we duurzaam in (FSC, MSC, Ecolabel etc.)
 • In ons gebouw gebruiken we zoveel mogelijk led-verlichting
 • We voeren campagne over bewustwording onder medewerkers en cliënten
 • We motiveren medewerkers gebruik te maken van de fiets of elektrische auto
 • Er is een duurzaam meerjarenonderhoudsplan opgesteld

Bronzen certificaat

Onze prestaties op het gebied van milieuzorg worden inzichtelijk gemaakt door het keurmerk Milieuthermometer Zorg. In 2021 hebben wij hiervoor het bronzen certificaat behaald. Hiermee voldoen wij aan het certificeringsschema van de Green Deal.

Innovatie

Maar De Wulverhorst kijkt verder dan energie- en klimaatdoelstellingen. We willen een organisatie zijn die toekomstbestendig en flexibel is. In de (nabije) toekomst is door vergrijzing steeds zwaardere zorg nodig, terwijl er minder mensen zijn die de zorg kunnen verlenen. Om mensen ook in de toekomst de zorg te geven die ze verdienen richten wij ons meer op preventie en persoonlijk zorgadvies. Dit doen we met behulp van nieuwe technologieën als beeldzorg en robotica.

Bovendien zoeken we telkens én steeds meer, de verbinding met de zorg- en welzijnsorganisaties in Oudewater. Door samen te werken aan een hechte sociale gemeenschap, met sterke verbindingen en korte lijnen, kunnen we er samen voor zorgen dat mensen langer veilig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

In Oudewater zorgen we met elkaar, voor elkaar.

Vitaliteit

Vitale en gelukkige medewerkers vormen de basis van deze toekomstbestendige en flexibele De Wulverhorst. We vinden het belangrijk dat medewerkers van De Wulverhorst met plezier hun werk doen en ze zowel mentaal als fysiek dit werk goed aan kunnen. Dat ze zich gezien en gehoord voelen. Dat ze uitgedaagd worden en zich kunnen ontwikkelen op de manier die bij hen past.