Kosten en indicaties

Wie betaalt uw zorg of ondersteuning? Op welke vergoeding heeft u recht en betaalt u een eigen bijdrage?

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop uw zorg (deels) gefinancierd kan worden. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en zorgvraag valt de zorg die u ontvangt onder de:

Wilt u hulp of advies bij het aanvragen of organiseren van uw zorg? Een cliëntondersteuner kan u hierbij helpen. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met het Sociaal Stadsteam Oudewater.

Ook op de website van het CAK vindt u veel informatie over de manier waarop uw zorg betaald wordt.