Stichting Vrienden van De Wulverhorst

Van, voor en door Oudewater
Je hoort het vaak in onze stad. Carnaval, Koningsdag, Pracht aan de Gracht; we maken het graag samen mogelijk.
Ook De Wulverhorst is onderdeel van onze mooie stad. En, zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden voor de Oudewaterse samenleving. Mensen worden steeds ouder en de gemiddelde leeftijd stijgt. Dat is alleen maar mooi, maar het betekent ook dat er steeds meer behoefte komt aan kwalitatief goede zorg – die De Wulverhorst levert én zal blijven leveren – waardoor de zorgkosten verder zullen stijgen. Het wordt in de toekomst moeilijker om de zorg te financieren, laat staan dat er een potje is voor ‘iets extra’s’ voor oudere stadsgenoten.
 
Stichting De Vrienden van De Wulverhorst
maakt projecten mogelijk die plezier en ontspanning bieden voor ouderen met een zorgbehoefte. Projecten die ‘een beetje sjeu aan het leven geven’ én die niet vanuit de standaard zorgbudgetten betaald kunnen (en mogen) worden.
Daarmee dragen we bij aan een fijne, liefdevolle en veilige woonomgeving voor ouderen in Oudewater, thuis of in De Wulverhorst. Met deze projecten geven we hen de kans om betrokken te blijven bij onze samenleving en proberen we vereenzaming zoveel mogelijk te voorkomen.

Zo doneerden we eerder een BeleefTV waarop naar hartenlust spelletjes worden gespeeld of naar muziek wordt geluisterd. Ook maakten we in 2022 het 50-jarig jubileumfeest (mede) mogelijk. Onlangs hebben we de inrichting van de belevingsgerichte gangen op Kleinschalig Wonen gefinancierd. Een fantastisch – typisch Oudewaters – project waardoor de bewoners van kleinschalig wonen zich nog veel meer thuis voelen in hun woning. Bent u in de gelegenheid? Kom dan de gangen eens bewonderen.  
 
Word vriend van De Wulverhorst

We doen het samen, dus we zijn al heel blij met een kleine bijdrage. U kunt maandelijks of jaarlijks doneren aan Stichting Vrienden van De Wulverhorst. Liever per project doneren? Dat kan natuurlijk ook. Op onze website kunt u zien wat het project is waar we op dat moment voor werven.

Word zakelijk vriend van De Wulverhorst
Als bedrijf kunt u een gift doen, eenmalig of jaarlijks. In ruil hiervoor wordt uw logo geplaatst op de sponsorauto van De Wulverhorst of op de sponsormuur in De Wulverhorst. Liever per project doneren? Dat kan natuurlijk ook. Op onze website kunt u zien wat het project is waar we op dat moment voor werven.
 
Neem voor meer informatie contact op met Ard Lucassen op penningmeester@stichtingvriendenvandewulverhorst.nl.

Face 1
Direct doneren?
Scan deze QR-code met uw telefoon om uw donatie over te maken.
U kunt ook doneren op:
NL21RABO0352310952
t.n.v. Stichting Vrienden van De Wulverhorst


 

De stichting heeft als doel:

Het bevorderen van het welzijn van de ouderen en andere zorgbehoeftigen in de gemeente Oudewater, meer in het bijzonder de ouderen en zorgbehoeftigen welke verzorgd worden door mantelzorgers, hulpverleners en vrijwilligers vanuit de Stichting Ouderenzorg Oudewater (bekend als De Wulverhorst), gevestigd te Oudewater en het steunen van die stichting en het ontplooien van activiteiten ten behoeve van laatstgemelde stichting en het bevorderen van het welzijn van betrokkenen bij voormelde Stichting Ouderenzorg Oudewater, zoals familieleden van haar cliënten, betrokkenen, hulpverleners en mantelzorgers, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst noch zullen haar feitelijke activiteiten daarop zijn gericht.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitsluitend besteed overeenkomstig het doel van de stichting, waarbij de instelling die het batig saldo ontvangt, kwalificeert als Algemeen Nut Beogende Instelling en een doel heeft dat vergelijkbaar is met die van de stichting. Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester en neemt besluit bij meerderheid van stemmen. Het bestuur is onbezoldigd maar eventuele onkosten worden vergoed.

Huidig bestuur:
Voorzitter. Dhr. B. Vermeij
Secretaris Dhr. H. Benard
Penningmeester Dhr. A. Lucassen

Voor de Jaarrekening van Stichting Vrienden van de Wulverhorst kunt u op onderstaande link klikken:
Jaarrekening St Vrienden van De Wulverhorst 2020

Contact:
Prins Bernardstraat 2
3421 JD Oudewater
0348-565265
RSIN/Fiscaalnummer: 815875113