Stichting Vrienden van De Wulverhorst

De Stichting Vrienden van De Wulverhorst wil het leven van ouderen in Oudewater nog een beetje mooier maken. Dit doen wij door geld in te zamelen voor bijzondere activiteiten of materialen. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Wordt u Vriend van De Wulverhorst?

Vrienden van De Wulverhorst realiseert projecten die niet uit de standaard budgetten betaald kunnen worden. Zo hebben wij onder ander het volgende kunnen realiseren:

  • Belevingsgerichte gangen op Kleinschalig Wonen: die geven bewoners herkenning, houvast en plezier
  • Wij schonken een BeleefTV: activeert en stimuleert mensen met dementie met muziek, spellen en herinnering van vroeger.
  • Met behulp van donaties konden wij een Cradle aanschaffen voor De Wulverhorst: maakt nieuw contact mogelijk met mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie, door bijvoorbeeld dementie. 
  • De Vrienden van De Wulverhorst sponsorde het fantastische jubileumfeest van De Wulverhorst 50 jaar.

Wordt u Vriend van De Wulverhorst?

Als Vriend van De Wulverhorst bent u zichtbaar en betrokken. U wordt met regelmaat op de hoogte gehouden van onze activiteiten via diverse communicatiekanalen. 

Vriend wordt u als privépersoon door een periodieke of eenmalige gift. Als bedrijf kunt u zich verbinden aan één van de projecten van de Stichting Vrienden van De Wulverhorst. Ook kunt u een sponsoractie starten of een eenmalige gift doen. 

Neem voor meer informatie contact op met Ard Lucassen op penningmeester@stichtingvriendenvandewulverhorst.nl.

Direct doneren?

Scan deze QR-code met uw telefoon om uw donatie over te maken.

U kunt ook doneren op:
NL21RABO0352310952
t.n.v. Stichting Vrienden van De Wulverhorst

Face 1

De stichting heeft als doel:

Het bevorderen van het welzijn van de ouderen en andere zorgbehoeftigen in de gemeente Oudewater, meer in het bijzonder de ouderen en zorgbehoeftigen welke verzorgd worden door mantelzorgers, hulpverleners en vrijwilligers vanuit de Stichting Ouderenzorg Oudewater (bekend als De Wulverhorst), gevestigd te Oudewater en het steunen van die stichting en het ontplooien van activiteiten ten behoeve van laatstgemelde stichting en het bevorderen van het welzijn van betrokkenen bij voormelde Stichting Ouderenzorg Oudewater, zoals familieleden van haar cliënten, betrokkenen, hulpverleners en mantelzorgers, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst noch zullen haar feitelijke activiteiten daarop zijn gericht.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitsluitend besteed overeenkomstig het doel van de stichting, waarbij de instelling die het batig saldo ontvangt, kwalificeert als Algemeen Nut Beogende Instelling en een doel heeft dat vergelijkbaar is met die van de stichting. Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester en neemt besluit bij meerderheid van stemmen. Het bestuur is onbezoldigd maar eventuele onkosten worden vergoed.

Huidig bestuur:
Voorzitter. Dhr. B. Vermeij
Secretaris Dhr. H. Benard
Penningmeester Dhr. A. Lucassen

Voor de Jaarrekening van Stichting Vrienden van de Wulverhorst kunt u op onderstaande link klikken:
Jaarrekening St Vrienden van De Wulverhorst 2020

Contact:
Prins Bernardstraat 2
3421 JD Oudewater
0348-565265
RSIN/Fiscaalnummer: 815875113