Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens vanuit deze website en over verwerkingen waarover u niet op een andere manier wordt geïnformeerd. In deze privacyverklaring lees u informatie over:

Contactformulieren

Op een aantal plaatsen op deze website kunt u een formulier invullen waarmee u ons een verzoek stuurt. Op deze formulieren laat u persoonsgegevens achter. Deze gegevens hebben wij nodig om uw vraag af te kunnen handelen en nadat wij uw verzoek hebben afgehandeld vernietigen wij uw gegevens.  Afhankelijk van het formulier vragen wij de volgende gegevens: uw naam, contactgegevens en eventueel uw verzoek.
Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens vanuit contactformulieren heeft u de volgende rechten:

 • Recht van inzage
 • Recht van rectificatie
 • Recht op gegevenswissing
 • ​​​​​​​Recht op beperkingRecht om een klacht in te dienen

Onder het kopje rechten kunt u lezen wat deze rechten precies inhouden en hoe u hier een beroep op kunt doen.

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies waarvoor uw toestemming vereist is. Daarom ziet u bij ons op de website ook geen zogenaamde cookiebanner waarop u wel/geen toestemming geeft voor het gebruik van cookies. Onderstaand leggen wij uit wat cookies zijn en welke wij precies gebruiken.

Cookies zijn kleine bestandjes waarin informatie wordt opgeslagen. Dat is soms noodzakelijk omdat een website geen geheugen heeft. Cookies zijn dus als het ware het externe geheugen van de website. Bijvoorbeeld om bij te houden wat er in uw winkelmandje zit, of welke taal u heeft gekozen om een site te bekijken en ga zo maar door. Cookies kunnen grofweg worden ingedeeld in drie groepen:
Noodzakelijke cookies   deze cookies moeten geplaatst worden omdat anders de website niet werkt of niet goed beveiligd is. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens, worden altijd geplaatst en u kan ze niet uitzetten.
         

Cookienaam

Functie

SSL

Zorgt voor een veilige gegevensuitwisseling tussen de website en de bezoeker


Functionele cookies      zijn cookies die nodig zijn in het kader van een bepaalde functionaliteit. Omdat deze cookies geen identificeerbare persoonsgegevens verzamelen, is uw toestemming vooraf niet nodig. U kunt deze cookies ook niet uitzetten.

Cookienaam

Functie

_GRECAPCHA

Stuurt gebruiksgegevens naar de ReCapthca-service om te kunnen bepalen of het een echte bezoeker is of een robot.

_gat
_ga
_gid

Slaan statistische gegevens op om het gebruik van de virtuele rondleiding te analyseren.


Marketing cookies         worden ook wel tracking cookies genoemd. Ze volgen het gedrag van de gebruiker om daar een persoonsprofiel uit af te leiden. Op basis van dat profiel worden diensten zoals advertenties op uw voorkeuren afgestemd. Onze website maakt geen gebruik van marketing cookies.  

Heb jij een hart voor de zorg? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren op een van onze vacatures. En wanneer je dat doet dan vertrouw je ons allerlei persoonsgegevens toe. Hieronder leggen we graag uit hoe wij met jouw gegevens omgaan en hoe jij daar zelf controle over houdt.

Welke gegevens verwerken wij

Wanneer je bij ons solliciteert dan verwerken wij in eerste instantie alleen de gegevens die jij ons aanlevert. In een typische sollicitatie zijn dit:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens
 • Opleidingsgegevens
 • Werkervaring
 • Motivatie

Als we na de sollicitatiegesprekken allebei enthousiast zijn over het idee dat jij onderdeel wordt van het team van De Wulverhorst, dan doen we nog twee checks voordat we jou in dienst nemen. We checken het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn en we vragen jou een VOG aan te vragen. Beide mag je weigeren, maar dat betekent wel dat we jou als kandidaat zullen afwijzen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens

In principe vernietigen wij jouw gegevens direct nadat jouw sollicitatie is afgehandeld, maar in ieder geval binnen vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Wil je dat wij jouw gegevens in ons bestand houden, dan kan je daarom vragen. Na ieder verzoek daartoe bewaren wij jouw gegevens nog één jaar.
Als je wordt aangenomen dat vernietigen we jouw gegevens natuurlijk niet, maar daarover wordt je te zijner tijd nader geïnformeerd.
 

Hoe hou je controle over jouw gegevens

Met de volgende rechten hou je zelf controle over jouw gegevens:
 • Recht van inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op beperking
 • Recht om een klacht in te dienen

Onder het kopje rechten kan je lezen wat deze rechten precies inhouden en hoe je hier een beroep op kunt doen.

Rechten

Hieronder leggen we kort uit welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Heeft u een vraag over uw rechten of wilt u daar een beroep op doen dan kunt u daarvoor deze contactgegevens gebruiken.

Recht van inzage

Het recht van inzage houdt in dat u ons mag vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om u een kopie van deze gegevens toe te sturen.

Recht op rectificatie

Het recht op rectificatie houdt in dat u ons mag vragen om uw gegevens te corrigeren als de gegevens die wij van u hebben niet juist zijn.

Recht op vergetelheid

Dit recht houdt in dat u ons mag vragen om uw gegevens te vernietigen.

Recht op beperking

In sommige gevallen wilt u niet dat uw gegevens nog langer gebruikt worden, maar u wilt ook niet dat ze worden vernietigd. Voor die gevallen is het recht op beperking. Uw gegevens worden dan als het ware bevroren en tot nader order niet meer gebruikt. U kan op dit recht een beroep doen als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig gebruiken.

Identificatie bij een beroep op uw rechten

De hierboven vermelde rechten gelden voor u ten aanzien van de gegevens die wij van u verwerken. De zorgvuldigheid vereist dat wij, voordat wij aan een verzoek uitvoeren, uw identiteit controleren. Doen wij dat niet dan bestaat de kans dat wij uw gegevens aan een wildvreemde verstrekken en dat zou een inbreuk zijn op uw privacy.

Termijn van afhandeling

Wij zullen verzoeken in het kader van uw rechten altijd zo snel mogelijk afhandelen. In ieder geval reageren wij binnen 30 dagen op uw verzoek.

Wat als u een klacht heeft

De eerste stap is altijd om een klacht bij ons in te dienen. Niet alleen omdat wij graag uw klacht willen verhelpen, maar ook omdat de Autoriteit Persoonsgegevens dit vereist voordat zij uw klacht in behandeling nemen. Wij adviseren u om uw klacht schriftelijk in te dienen. Dit kan door ons een e-mail of een gewone brief sturen. De contactgegevens daarvoor vindt u hier.
Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij uw klacht hebben behandeld, dan kan u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht indienen via een formulier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Contact

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, wilt een beroep doen op een van uw rechten of heeft u een klacht, dan kunt u daarvoor op de volgende manieren contact met ons opnemen:

De Wulverhorst algemeen

post:   De Wulverhorst
t.a.v. het secretariaat
Prins Bernhardstraat 2
3421 JD Oudewater
e-mail: receptie@wulverhorst.nl
telefoon: 0348 - 562 214