Algemene voorwaarden

Indien u zorg van De Wulverhorst ontvangt, mag u van ons verwachten dat wij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze kunt u terug vinden in de hieronder geplaatste Algemene Module. Tevens vindt u hieronder de voorwaarden voor de verschillende vormen van zorg.

Algemene module (VVT)

Bijzondere module – Zorg met verblijf

Bijzondere module –  Eerstelijnsverblijf (Zvw)

Bijzondere module – MPT en VPT

Bijzondere module – Wijkverpleging 

Algemene module  – Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Bijzondere module – Wzd

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.