Casemanager dementie

Wanneer u een vorm van dementie heeft, heeft dit gevolgen voor uw dagelijks leven. U kunt misschien niet meer alles doen zoals u het gewend bent, en het kan ingewikkeld zijn om te bepalen welke wetten, regels en zorgmogelijkheden er voor u zijn.
Onze casemanager dementie kan u, en uw naasten hierin ondersteunen. Als uw vaste en vertrouwde aanspreekpunt helpt hij of zij u om, met de juiste hulp en ondersteuning, zo lang mogelijk op een prettige en veilige manier in uw vertrouwde thuissituatie uw dag in te vullen.

De casemanagers dementie zijn telefonisch te bereiken op 06-82069500 of via de mail op casemanagementdementie@wulverhorst.nl
 
Wat doet de casemanager?
De casemanager dementie werkt samen met andere betrokken hulpverleners, om de zorg voor degene met dementie zo goed mogelijk te kunnen vormgeven. De begeleiding bestaat onder andere uit:
  • Het bieden van een luisterend oor en emotionele ondersteuning.
  • Praktische ondersteuning bij wet- en regelgeving.
  • Bespreken van uw wensen, behoeften en mogelijkheden en die van uw naasten.
  • Informeren over de gevolgen van dementie en hoe u en uw naasten hiermee om kunnen gaan.

Vergoeding
De casemanager dementie wordt in veel gevallen vergoed vanuit de ziektekosten verzekering, dit betekent dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen voor deze ondersteuning.

Als u een indicatie heeft voor de Wet Langdurige Zorg, betaalt u een eigen bijdrage naar rato van de zorg die u afneemt. U kunt uw eigen bijdrage uitrekenen via https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp