Klachtenprocedure

Wij doen ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u op- of aanmerkingen, suggesties of klachten? Wij horen het graag!

Tips
Heeft u suggesties of ideeën dan kunt u dit delen via de rode en groene kaarten bij de ingang van De Wulverhorst en deponeren in de brievenbus.  Wij stellen dit erg op prijs.

Klachten
Hieronder vindt u de procedure voor het indienen van een klacht. Wij vinden het belangrijk in gesprek te gaan. Het liefst rechtstreeks, met de direct betrokkene en/of leidinggevende.
Maar u kunt ook terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Folder: Wat kunt u doen als u een klacht heeft

Cliëntvertrouwenspersoon
Als u een klacht heeft over bijvoorbeeld uw kamer, de afdeling, of bejegening door zorgverleners, kunt u ondersteuning krijgen van een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon luistert, geeft advies en kan praktische hulp geven. Het contact met de cliëntenvertrouwenspersoon is vertrouwelijk. Ontvangt u of uw naaste zorg van De Wulverhorst? Dan kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon van Quasir, een expertisecentrum voor klachten­, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk in de zorg- en welzijnssector. Zij zijn te bereiken via: 085-4874012.

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon Wzd. Voor u is dit een cliëntvertrouwenspersoon van Zorgstem. De cliëntvertrouwenspersoon behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk en biedt gratis ondersteuning. In dit document leest u meer over wat de cliëntvertrouwenspersoon voor u kan betekenen.

Deze folder is speciaal geschreven voor vertegenwoordigers van mensen die met gedwongen zorg te maken kunnen krijgen, zoals mensen met bijvoorbeeld dementie.