Gedragscode en digitale media

Gedrag bepaalt wie medewerkers en vrijwilligers zijn naar onze cliënten en hun omgeving toe. De gedragsafspraken komen voort uit de missie, visie en de kernwaarden van de organisatie. De gedragscode en het beleid digitale media zijn een gezamenlijke afspraak over het gedrag, de houding en het handelen voor medewerkers, vrijwilligers en cliënten. De gedragscode biedt duidelijkheid ten aanzien van gewenst gedrag en maakt dan men elkaar hierop kan aanspreken. De uitgangspunten omtrent digitale media waarborgen de privacy van de cliënt.

Gedragscode de Wulverhorst

Uitgangspunten digitale media de Wulverhorst

Privacystatement De Wulverhorst

Woon- en zorgcentrum De Wulverhorst is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u als cliënt, verwant, vrijwilliger, kandidaat, sollicitant, zelfstandigen zonder personeel of (directe of ingehuurde) werknemer persoonsgegevens aan Woon- en zorgcentrum De Wulverhorst verstrekt, worden uw gegevens opgenomen in de databank van Woon- en zorgcentrum De Wulverhorst. Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u als werknemer of vertegenwoordiger van een (potentiële) zakelijke relatie (zoals een (potentiële) opdrachtgever, leverancier, verkoper of ander(e) bedrijf of instelling) ontvangen. Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Woon- en zorgcentrum De Wulverhorst heeft de verwerkingen van persoonsgegevens (indien nodig) gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Privacystatement De Wulverhorst