Indicaties

Hieronder vindt u informatie over het aanvragen van indicaties. Wilt u hulp of advies bij het aanvragen of organiseren van uw zorg? Een cliëntondersteuner kan u hierbij helpen. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met het Sociaal Stadsteam Oudewater.

  • Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u langdurige intensieve zorg nodig? Dan komt u wellicht in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt en zo ja, welk zorgprofiel bij u past. Op www.ciz.nl vindt u meer informatie over het CIZ, de aanvraagprocedure en de Wet langdurige zorg.

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Heeft u maatschappelijke ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld om thuis te kunnen blijven wonen en andere mensen te kunnen blijven ontmoeten? Bij uw gemeente kunt u terecht voor advies en ondersteuning.

De gemeente onderzoekt samen met u welke ondersteuning u nodig heeft. Het gaat hierbij om voorzieningen die geen medisch karakter hebben. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of dagbesteding. Ook voor respijtzorg of ondersteuning van mantelzorgers kunt u een aanvraag doen bij de gemeente.

Woont u in de gemeente Oudewater? Dan kunt u terecht bij het Sociaal Stadsteam Oudewater:
T – 0348 – 56 18 93. Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.00 met uitzondering van woensdag.
E – info@stadsteamoudewater.nl

  • Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging aan huis (Wijkverpleging) valt onder de Zorgverzekeringswet. Om wijkverpleging te krijgen moet u een indicatie aanvragen. Hiervoor kunt u zelf contact opnemen met de thuiszorg van de Wulverhorst. Wij komen bij u langs, stellen de indicatie en regelen dat u zorg krijgt. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we de mogelijkheden voor een passend zorgprogramma

Bel voor een afspraak
0348 562 214

Hallo! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke (functionele) en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Die staan dus altijd aan. Veel plezier! Lees meer over onze cookies.