Kwaliteit

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg en dus ook van de Wulverhorst. Daarnaast biedt het opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Ten derde vormt het een kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.

De Wulverhorst staat inhoudelijk volledig achter het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De uitwerking van het strategisch beleidsplan en het Kwaliteitskader zijn verwerkt tot actiepunten in een continu verbeterplan op organisatieniveau, een handboek en op de website van de Wulverhorst. De Wulverhorst heeft een kwaliteitssysteem om de implementatie van het jaarplan gaandeweg uit te voeren. De Wulverhorst is zowel intramuraal als extramuraal in het bezit van een Gouden Keurmerk van Perspekt.

De kwaliteitsjaarplannen en -verslagen van de Wulverhorst vindt u hieronder:

Kwaliteitsjaarplan 2022
Kwaliteitsjaarverslag 2021
Kwaliteitsjaarplan 2021 

Kwaliteitsjaarverslag 2020 + afkortingenlijst 2020
Kwaliteitsjaarplan 2020
Kwaliteitsjaarverslag 2019
Bijlage 1: kwaliteitsverslag 2019 – Relatie Kwaliteitskader
Bijlage 2: kwaliteitsverslag 2019 – Lijst met afkortingen
Kwaliteitsjaarplan 2019
Kwaliteitsjaarverslag 2018
Kwaliteitsjaarplan 2018
Kwaliteits- en jaarverslag 2017

 

Binnen de Wulverhorst zijn onder andere een Melding Incident Cliënt (MIC)-commissie en een commissie Wet zorg en dwang (WZD) actief. Hieronder vindt u de leden van de commissies.

MIC-COMMISSIELEDEN:

Cindy V. (voorzitter)
Anouk v. V.
Igor R.
José B.
Linda v. Z.
Herman H. (arts)

 WZD-COMMISSIELEDEN:

Cindy V. (voorzitter)
Anouk S.
Anouk v. V.
José B.
Lennert v.d. K.
Linda v. Z.
Marlies v.d. K.

 

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we de mogelijkheden voor een passend zorgprogramma

Bel voor een afspraak
0348 562 214

Hallo! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke (functionele) en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Die staan dus altijd aan. Veel plezier! Lees meer over onze cookies.