Missie, visie, kernwaarden

Missie

Wij dragen bij aan de persoonlijke levenskwaliteit van cliënten door het leveren van professionele ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Hierbij zien en benaderen wij elke cliënt als een uniek persoon die zelf richting geeft aan zijn of haar leven.

Visie

Wij respecteren het recht van elk mens om vorm en inhoud te geven aan zijn leven en daarover de regie te hebben. Onze omgangsvormen en werkhouding sluiten hierop aan.

Wij stemmen onze ondersteuning af op de mogelijkheden en wensen van onze cliënt. Daarbij zijn ook familie en mantelzorgers gelijkwaardige partners. Een relatie op basis van wederzijds respect en vertrouwen is van essentieel belang om te zorgen dat de cliënt zich veilig en thuis voelt. We gaan uit van “zorgen dat … in plaats van zorgen voor”.

Wij werken vanuit het concept positieve gezondheid. Hierbij zien wij gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Voor de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg en dienstverlening zijn wij in de eerste plaats zelf verantwoordelijk, maar ook samen verantwoordelijk. Samen verantwoordelijke met onze stakeholders: financiers, gemeente, gemeenschap en maatschappelijke partners. Wij zijn maatschappelijk betrokken en verankerd in de omgeving. De Wulverhorst is van en voor Oudewaternaren. Wij staan open voor vernieuwingen als dat de dienstverlening aan onze cliënten ten goede komt en nemen daarin naar vermogen het voortouw.

Medezeggenschap voor cliënt, medewerker en professional zien we als een vanzelfsprekendheid en heeft toegevoegde waarde. Ditzelfde geldt voor het hanteren van de governancecode voor de zorg.

Onze dienstverlening resulteert in:

  •  Tevreden cliënten
  •  Tevreden medewerkers
  •  Hoogwaardige kwaliteit van zorg en dienstverlening naar de actuele professionele standaard
  •      Een gezonde bedrijfsvoering
  •      Een gewaardeerde partner in de Oudewaterse samenleving

Kernwaarden

Hartelijk, Deskundig en Dichtbij zijn de kernwaarden van de Wulverhorst. Vanuit deze waarden benadrukken wij onze missie en visie.

Strategisch beleidsplan De Wulverhorst 2018-2021

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we de mogelijkheden voor een passend zorgprogramma

Bel voor een afspraak
0348 562 214

Hallo! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke (functionele) en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Die staan dus altijd aan. Veel plezier! Lees meer over onze cookies.