Wijkverpleging

Als u thuis verpleging of verzorging nodig heeft, kan ons thuiszorgteam u de juiste zorg bieden. Ook voor meer complexe verpleegkundige handelingen als sondevoeding, complexe wondzorg of een morfinepomp.
De wijkverpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt. Met hem of haar, en eventueel in overleg met naasten, stemt u af welke zorg u nodig heeft en wanneer en op welke manier u deze van ons ontvangt. We houden altijd vinger aan de pols en schakelen op tijd op of af wanneer u meer of juist minder zorg nodig heeft.

Meer lezen over de andere thuiszorg die De Wulverhorst kan bieden: