Vacature voorzitter Raad van Toezicht

Betrokken Voorzitter Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht bestaat uit 4 leden, onder wie de voorzitter. Wegens het aflopen van de maximale zittingstermijn van onze voorzitter Raad van Toezicht is De Wulverhorst op zoek naar een nieuwe stevige en betrokken Voorzitter voor de Raad van Toezicht met brede kennis en ervaring met het publiek maatschappelijke domein en affiniteit met de maatschappelijke doelen van De Wulverhorst. Een netwerk in de omgeving Oudewater is een vereiste.

De leden in de RvT zijn complementair, zowel op inhoud als stijl.  Er wordt een zo breed mogelijke deskundigheid en ervaring binnen diverse werkvelden nagestreefd, waarbij wordt beoogd ieder lid specifieke aandachtsgebieden toe te kennen. De leden werken op basis van collegiaal bestuur en benaderen elkaar op positief kritische wijze.  

Het profiel
  • Academisch werk- en denkniveau en affiniteit met de zorg en welzijn;
  • Toezichthoudende kwaliteiten, bij voorkeur binnen het zorgdomein;
  • Kritische, verantwoordelijke en onafhankelijke houding;
  • Teamspeler die weet te inspireren.
  • Sterke verbinding met de gemeente Oudewater op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Affiniteit en inzicht in de toegevoegde waarde, opdracht en complexiteit van compacte lokale organisaties en de transformatie-opgave in de zorg;
  • Een geldige Verklaring omtrent Gedrag.
  • Geen verbinding met Medewerkers, bewoners of cliënten van de Wulverhorst.
De Wulverhorst
De Wulverhorst is een eigentijdse zorg- en welzijn organisatie in de gemeente Oudewater die met een integrale blik kijkt naar de inwoners en passende zorg  biedt in de ruimste zin van het woord. De Wulverhorst is diep geworteld in de Oudewaterse samenleving: van, voor, en door Oudewaternaren. De Wulverhorst is een compacte lokale organisatie binnen de VVT (omzet =/- 11 miljoen) en biedt en biedt een breed scala aan zorg- en dienstverlening, gefinancierd door de WMO, WLZ, zorgverzekeringswet en private betalingen. Deze diensten zijn niet alleen belangrijk voor het totale dienstenaanbod van de Wulverhorst maar ook essentieel voor het verlenen van zorg dichtbij binnen de Oudewaterse gemeenschap. De Wulverhorst is de enige aanbieder van residentiële zorg binnen de VVT in Oudewater en heeft een erkenning voor  verblijf met en zonder behandeling en daarnaast een BOPZ toelating. Met het betreden van de nieuw locatie in 2016 heeft de Wulverhorst de transformatie ondergaan van het “oude” verzorgingshuis naar een modern woonzorgcentrum waar alle facetten van zorg geboden kunnen worden inclusief zware verpleeghuiszorg. Sinds 2021 biedt de Wulverhorst ook zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt.
 
Vergoeding
De RvT heeft er bewust voor gekozen om slechts aanspraak te maken op 40% van de bezoldiging van de maximale uit het WNT afgeleide vergoeding voor de Raad van Toezicht. Verder wordt het lidmaatschap van de NVTZ door de zorgorganisatie betaald en wordt de Raad van Toezicht in de gelegenheid lezingen, symposiums te volgen om hun kennis en ontwikkelingen in de sector op peil te houden.

Meer informatie en reageren
Heeft u vragen over de vacature? Neem dan contact op met Ton Hendrickx, voorzitter van de Raad van Toezicht, tel: 0621573518 (of Joyce Jacobs, Bestuurder, tel: 06-12627225).

Heeft u belangstelling voor deze vacature, mail dan uiterlijk 31 mei 2023 uw reactie naar sollicitatie@wulverhorst.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.